Ada Prebensen
Lindebugten 46, 2500 Valby
+ 45 3616 02 95
ada@prebensen.net

INDHOLD

0. REGLER OG PENSA

1. PRAKTISKE RÅD

2. LUDUS

3. VIA LATINA

4. CATULLUS

5. PHAEDRUS

6. VULGATA

7.BAYEUX-TAPETET

8. CAESAR

9. TVÆRSPROG.
 RAPPORT OM UNDERVISNINGS-
PROJEKT 1998-2001

ØVESTOF TIL:

E. & J. Acunto de Lorenzo, M. Hindsberger, S. Holm-Larsen, S.A. Outzen:

VIA LATINA - LATIN FOR BEGYNDERE, 1996

Du må ikke skrive i bøgerne; hverken oversættelse af enkeltord eller hele sætninger. Disse øvetekster er med stor linieafstand, således at du kan skrive analysetegn og grammatiske forklaringer. Hvis du vil lave en oversættelse, skal du skrive på et særskilt stykke papir.

Bjørn (Ursus), mosaik fra musæet i Sousse, Tunesien

Oversættelsesteknik
Lektion 1 Lektion 5 Lektion 9
Lektion 2 Lektion 6 Lektion 10
Lektion 3 Lektion 7 Lektion 11
Lektion 4 Lektion 8 Lektion 12

Klik på Vis i menulinjen og vælg Tekststørrelse/Mindre for at få den rigtige udskriftsformat. Klik på den ønskede lektion under bjørnen og skriv til sidst opgaveteksten ud ved at klikke på printerikonen

   

i Standardværktøjslinjen.