Ada Prebensen
Lindebugten 46, 2500 Valby
+ 45 3616 02 95
ada@prebensen.net

INDHOLD

0. REGLER OG PENSA

1. PRAKTISKE RÅD

2. LUDUS

3. VIA LATINA

4. CATULLUS

5. PHAEDRUS

6. VULGATA

7.BAYEUX-TAPETET

8. CAESAR

9. TVÆRSPROG.
 RAPPORT OM UNDERVISNINGS-
PROJEKT 1998-2001

Caesar

100-44 f. Kr.

 Samtidigt portræthoved.

C. IVLII CAESARIS COMMENTARII RERUM GESTARUM.
BELLUM GALLICUM.
LIBER QVINTVS, XII – XIV

Indledning:

Rom
Caesars liv
Gallerkrigen

Tekster:

Commentarii
Øvetekst

Gloser:

 

 

 

Caesar, Gajus Julius

På Caesars tid var verdens befolkning ca. 160 mio. mennesker. Europas omkring 30 mio.

Rom

Fra ca 500 f. Kr. til ca. 500 e. Kr. spredtes fra det lille område Latium omkring byen Rom en enkelt italisk dialekt, latin, over hele det sydvesteuropæiske og nordafrikanske område beboet af okr. 20 mio mennesker.

Nord for Rom boede oprindeligt et ikke-indoeuropæisk folk, etruskerne. Etruskerne beherskede Rom i en periode, og drev i samvirke med de semitisk talende fønikere fra Karthago de indoeuropæiske grækere ud af søhandelen. Grækerne havde anlagt kolonier og handelsbyer på Galliens sydkyst, i det nuværende Provence: Massalia (Marseille), Heracles Monoikos (Monaco), Thea Nikaia (Nice) og Antipolis (Antibes). Men etruskerne led nederlag til det græske Syrakus i et søslag  og udsattes fra de indoeuropæisk talende keltiske gallere for pres nordfra. Rom gjorde sig fri og erobrede 396 Veji, inden bystaten Rom selv led et afgørende nederlag til gallerne i Podalen 387 f. Kr..

Italien 201

Gennem forbund og erobringer underlagde Rom sig efterhånden Mellem- og Syditalien. Herfra udgik erobringen af Norditalien fra etruskere og gallere. I en række krige med Karthago (De puniske krige) vandt Rom fodfæste i Nordafrika (144 f. Kr.), på den iberiske halvø (202 f. Kr.) og langs Galliens sydkyst, hvor man oprettede provinsen Provincia (Provence 190 f. Kr). Samtidig blev byen trukket ind i rivaliseringerne i det østlige Middelhav, hvor den etablerede sit imperium fra 180 f. Kr. I en kort periode truede en første germansk “folkevandring” bestående af kimbrere, teutoner og ambroner, hvoraf de første muligvis kom fra Himmerland i Nørrejylland, byens magt, men Marius besejrede de invaderende folkeslag ved Aquae Sextiae (Aix-en-Provence) i 102 f. Kr.. Cæsar erobrede i midten af første årh. f. Kr. Gallien for Rom og angreb også det galliske Britannien hinsides Kanalen. Under borgerkrigene efter mordet på ham i 44 f. Kr. kom også det helleniserede Ægypten under Rom. I 1. årh. e. Kr. blev Britannien op til det nuværende Skotland en koloni, hvor Hadrians mur senere befæstede Romerrigets grænse. Okr. 100 e. Kr.. erobrede Romerne Dacien nord for Donau for at sikre nordgrænsen, ligesom en del af Germanien inddroges og Rhin-Donaugrænsen sikredes med et fæstningsværk, limes¸ under Hadrian (117-38).

(Tilbage)

In