Ada Prebensen
Lindebugten 46, 2500 Valby
+ 45 3616 0295

ada@prebensen.net

INDHOLD

0. REGLER OG PENSA

1. PRAKTISKE RÅD

2. LUDUS

3. VIA LATINA

4. CATULLUS

5. PHAEDRUS

6. VULGATA

7.BAYEUX-TAPETET 

8. CAESAR

9. TVÆRSPROG.
 RAPPORT OM UNDERVISNINGS-
PROJEKT 1998-2001

 

ØVESTOF TIL:

E. & J. Acunto de Lorenzo, M. Hindsberger, S. Holm-Larsen, S.A. Outzen:

VIA LATINA - LATIN FOR BEGYNDERE, 1996

Du må ikke skrive i bøgerne; hverken oversættelse af enkeltord eller hele sætninger. Disse øve tekster er med stor linieafstand, således at du kan skrive analysetegn og grammatiske forklaringer. Hvis du vil lave en oversættelse, skal du skrive på et særskilt stykke papir.

LEKTION I: 

Terentia: «Ego Terentia sum. Femina sum. In Italia habito. Femina Romana sum. Tullia nondum femina est, puella est.Tullia filia mea est.»

Terentia vocat: «Tullia, ubi es ?»

Tullia: «Hic sum.»

Terentia narrat: «Tullia in Italia habitat.»

Tullia: «Certe in Italia habito. Puella Romana sum. Terentia, nonne femina Romana es ?»

Terentia: «Certe femina Romana sum. Roma in Italia est. Italia patria mea est. In villa habito. Villa magna et pulchra est.»

Opgave: Sæt ring om alle substantiverne i ovenstående tekst.

(Tilbage)